top of page

אודות

 

 

 

המכרה הוא מקום שבו אציע לחשוב את המציאות: את ׳הממשי-האפשרי׳. 

 

אפשר למצוא כאן מושגים שנחצבו במידות ליטוש שונות, לפעמים גולמיות. עוד אפשר למצוא כאן מחשבות שבהן שובצו המחצבים והיסודות, וגם במקרה הזה, ניתן למצוא מחשבות ברמות שונות של גודל, יופי ושימושיות.    

 

במכרה יש ארבעה מתחמים:  

׳המשרד לחקר המציאות׳ שבו מרוכזים הפניות לשירותים שונים שאני מציע.  

 

במדור טקסטים, כשמו, מופיעים טקסטים שנכתבו למען מטרה מסוימת. מרבית הטקסטים מקיימים קשר עם עולם האמנות. זהו עולם מקביל לפילוסופיה, והרבה מעבודתי בשנים האחרונות עסקה באמנות: בכתיבה, בהוראה, בפעולה אוצרותית ובשיחות.

בתוך המתחם יש את המדור ׳העידן האסתטי׳ - שבו אני מנסה לנסח היבטים שונים של ׳שיטת הדמיון המופרך׳, ובאופן כללי את המחשבה שלי. זה מדור פרטי ואישי יותר באופיו, שבו אציע מחשבות על פילוסופיה ועל המציאות.

 

הקדשתי מתחם נפרד לתערוכות שאצרתי, מאחר ושם נוצרו לטעמי מפגשי עבודה פוריים של שתי הפרקטיקות של המחשבה. (לצערי חסר תיעוד ויזואלי ניכר מהתערוכות הראשונות ואני מנסה לפתור זאת)

 

לבסוף ייחדתי מתחם לפרקטיקה של ׳שיחות פילוסופיות׳. (ראו כתבה) השיחות מבוססות על תפיסה פילוסופית - ׳שיטת הדמיון המופרך׳ - שמעמידה במרכז את פעולת המחשבה נוכח מציאות חיינו בה הדמיוני הוא הממשי.

 

 

אני מקווה שתמצאו את המכרה שימושי באופן אישי.   

אתם מוזמנים ליצור איתי קשר.  

bottom of page