top of page

Raphael. The School of Athens, 1509

שיעורים והרצאות

 

במשך למעלה מעשור שאני מלמד ומרצה במסגרות שונות. כתבתי ולימדתי תכניות לימוד בפילוסופיה לילדים בבתי ספר יסודיים ועד להגשה לבגרות. לימדתי באוניברסיטה ובמוסדות להשכלה גבוהה, והעברתי סמינרים בפילוסופיה לקהל הרחב במסגרות פרטיות.

 

שתי הנחות עומדות בבסיס ההוראה:

ראשית, ארגון הידע ומסירתו הם מתכונותיה המהותיות של פעולת המחשבה.

שנית, כל אדם ראוי לידע.

 

במסגרת פעילות ׳המשרד לחקר המציאות׳ מוצעים שיעורים והרצאות לקבוצות לימוד פרטיות (מינימום 7 אנשים), לבתי ספר, למוסדות ולחברות, במגוון נושאים בפילוסופיה, באמנות, ואופן כללי בתולדות תרבות המערב ועד ימינו.

 

אפשר לבנות נושאי שיעור והרצאות בהתאמה ועל פי עניין.

 

bottom of page