top of page

ליווי פרויקטים - ניתוח אסטרטגי וייעוץ טקטי

 

זוהי אולי גולת הכותרת של פעולת המחשבה: איסוף ועיבוד נתונים, בניית תרחישים, צירוף של כוחות ותכלית.

 

האסטרטגיה מקורה באשליה כפולה: שאנו יודעים מאיפה יוצאים ולאן מגיעים. האסטרטגיה מבקשת לארגן את הדברים ולהיות הסדר שלהם.

הטקטיקה לעומת זאת קשורה לקביעת עקרונות של פעולה, ונשענת לא פעם על המקרי והאקראי, על ההזדמנות והתחבולה. הטקטיקה אינה מחויבת לסדר ומרוכזת בהתאמת הפעולות.

 

לכל פרוייקט יש אופי משלו, מרחבים מושגיים שאליהם הוא שייך ושבהם הוא מובן. כל פרוייקט מבקש להוציא אל הפועל משהו: להתממש במציאות. הפילוסוף עומד מנגד לאלה.


הליווי הפילוסופי בוחן את מערכת העצבים של הפרויקט: את המחשבות והמושגים המרושתים על פניו ואחראים ליציבה שלו, לקליטת המידע, עיבודו, העברתו. המטרה אינה ׳שינוי השיח׳ אלא ניתוח והבנה של האשליות האסטרטגיות ההכרחיות והתאמה של עקרונות טקטים לפעולה.

 

זהו במובנים רבים ׳ליווי אסתטי׳ מאחר והוא מתעניין במידת הטעם שבדברים. 

 

 

Luc Tuymans, suspended, 1989

bottom of page